KAYNAKLAR

Spondiloliz ile İlişkili Kronik Bel Ağrısı Çeken Hastalarda Ems Sisteminin Kullanımı ile ilgili Klinik Çalışma

Karel Andres, MD, PhD
Integral Medicine and General Surgery Specialist

(Engellilik Ölçeği Anketi Bel Ağrısı Görsel Oswestry Analog Ölçeği. SPSS Yazılım ve teknik normalize edilmiş T öğrenci istatistikleri.)©

1. Giriş

Kronik bel ağrısına sebep olan en yaygın rahatsızlıklardan birisi, omurun ön displasmanını biçimlendiren omurgadaki deformasyondan kaynaklanan spondiloliz’dir. Bu deformasyon, fasetin bütünlük pars ile subluksasyonundan veya lizis interartikularis istmus’dan kaynaklanır ve sinir kökü tahrişi semptomlarının varlığı ile kronik bel ağrısı olarak kendini gösterir.

Mevcut tedaviler neredeyse sadece siatalji üzerinde bel ağrısı prevalansı olan orta derece klinik hastalarda belirtilmiştir; tedavi şekli, dinlenme, ortez kullanımı ve lumbosakral kifoz Williams egzersizlerin birleşimi şeklindedir.

Bu hastalık üzerinde yapılan çalışmaların gelişimi ve bilimsel ilerlemelerle birlikte, tedavi yöntemi olarak dinlenme ve infiltrasyondan, egzersizi tavsiye etme yönünde değişmiştir; bu örnekte, AQ8 EMS SİSTEMİ ekipman kullanımı ve spondilozizde gerilime neden olmayan izometirk fleksiyon egzersizlerin birleşimi ile vertebral stabilizatörlerin kas güçlendirilmesinin artırılması incelenmiştir.

1. Elektriksel Kas Stimülasyonunun Mevcut Durumu

Yaygın bir şekilde elektrostimülasyon olarak bilinen, Elektrik kas stimülasyonu veya nöromüsküler stimülasyon, elektriksel sinyaller ile kas kasılması üretimi sürecidir. Bu sinyaller, merkezi sinir sistemindeki aksiyon potansiyelini taklit eder, kas kasılmasına neden olur, spor eğitimi için tamamlayıcı bir teknik olarak kullanılır ve bu konuda yayınlanmış çok sayıda çalışma vardır.

Bunlar temel olarak, motor hareketler yaratmak için spesifik elektriksel sinyaller üreten elektroterapi cihazlarıdır. Elektrik uyaranları, yeterli genliğe ulaştığında, potansiyel kas hareketi üretir: sinyaller üreten sinir ve son plak boşalma ve kasılmaya sebep olur.

2. Aktif Elektriksel Kas Stimülasyonu

Son iki yıldır, aktif tipte stimülatörlerin kullanımını incelemeye başlandı. Hastalar verilen akımın “uysal” yoluna tabi olmadan, belirlenmiş rutinlerle ve spesifik hareketlerle yapılan kontrollü fiziksel egzersizler ile tedavinin geliştirilmesine katılmıştır.

Bu klinik çalışmada "AQ8 EMS SYSTEM" markası altında, kullanım parametrelerinin ayarlandığı konsol ve 18 kauçuk elektrot ile donatılmış özel bir elbiseden oluşan bir ekipman kullandık.

Çalışma sırasında aşağıdaki faktörler yararlılık anahtarı olarak görülmüştür:

Uygulanan yoğunluk. Yoğunluk arttıkça, aktif motor nöronlarının sayısı da artar. Yoğunluk mA (miliamper) cinsinden ölçülür. Her ne kadar dayanılabilen seviyelerde kullanmak en uygunu olsa da 28 mA ile 120 mA arası genellikle doğru yoğunluk olarak kabul edilirler.

Darbe tipi. Konfor ve verimlilik için çok önemlidir. Dalga tamamen bifazik ve dik açılı (rectangular) olmalıdır.

Fiziksel egzersizler. Tedavi edilen duruma göre, profesyonel denetim altında, yavaş ve sürekli olarak uygulanmalıdır.

4. Spondiloliz Tedavisinde Elektriksel Kas Stimülasyonu

Bu çalışmanın amacı, Aktif Elektrik kas stimülasyonunun, son üç yıldır tedavi gören, geleneksel terapilerle geçici gelişmeler elde edilen, 1. Derece Meyerer spondiloliz’e bağlı kronik sırt ağrısı olan 6 bireyin tedavisindeki etkinliğini doğrulamaktır.

6 kişinin genel olarak özellikleri aşağıdaki gibidir:

Yaş: 52-55 yaş arası

Düzenli egzersiz yapmıyor.

Aşırı veya eksik olmayan normal yeme alışkanlıkları.

Başka ciddi hastalık veya paralel tedavi yok.

Çalışma metodolojisi:

Erkek: 3

Kadın: 3

Seans sıklığı: Haftada 2 seans

Varsayılan program:

20 dakika Kardiyo programı ve 10 dakika Rahatlama

Emisyon Frekansı:

Kardiyo: 85Hz

Rahatlama: 100 Hz

Derinlik: Kardiyo: 250 milisaniye, Rahatlama: 100 milisaniye

Kasılma süresi: 5 saniye

Rahatlama süresi: 5 saniye

Seans sayısı: 4

Başlangıçta doğrulanmış parametreler: yaş, cinsiyet, genel sağlık durumu, boy, kilo ve beslenme

alışkanlıkları.

Yapılan egzersizler:

 • Isınma: BW(Vücut Ağırlığı) Squat
 • Başüstü Squat
 • Tek Bacak Squat (Tek Bacak Stiff Leg Dead lift)
 • Başüstü Lunges (Hip flexor stretches)
 • Side Lunges
 • Calf Raises
 • Step Ups
 • Şınav ve Alternatifleri
 • Glute Lifts

Tedavinin hedef kasları:

 • Servikal iliocostalis
 • Servikal longissimus
 • Iliocostalis Göğüs
 • Longissimus Torasik
 • Longissimus Kapiti

5. Çalışma sonuçları

Engellilik Ölçeği Anketi Bel Ağrısı Görsel Oswestry Analog Ölçeği. SPSS Yazılım ve teknik normalize edilmiş T öğrenci istatistikleri.

2 Haftalık, 4 Seanslık Elektriksel Kas Stimülasyonu uygulamasından sonra aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

 1. 1. 3 erkek ve 1 kadın olmak üzere 4 bireyin tamamında seanslardan sonra kas ağrılarının yarıya indiği, 48-72 saat boyunca devam ettiği, can sıkıcı ve dayanılmaz bir yoğunluk olmadığı veya terapötik bakım gerektirmediği.
 2. 2. 6 kişi ruh hallerinde iyileşme hissettiğini, tedavi sırasında egzersiz yapmaya isteklerinin arttığını bildirdi.
 3. 3. 3 birey (2 kadın ve bir erkek) ikinci seanstan sonra analjezik alımını bıraktı.
 4. 4. 5 birey (3 kadın ve iki erkek) sürekli tedavi gördükleri günlük rahatsızlıklarında % 80'den fazla iyileşme hissettiğini bildirdi. Kalan birey (1 erkek) daha az iyileşme hissettiğini bildirdi: % 50.

4 Seanslık tedavi sonrasında ikincil olarak çalışılan faktörlerin sonuçları aşağıdaki gibidir:

Kararlılık ve denge: Genel olarak% 40 iyileşme

Güç: Genel olarak% 85 iyileşme

Yürüyüş hızı: Genel olarak% 30 iyileşme

Genel fiziksel kapasite hissi: Genel olarak% 90 iyileşme.

6. Sonuçlar

Şubat 2016'da iki haftadan fazla süren bu çalışmanın ardından, aşağıdaki sonuçlar bu yeni aktif elektrostimülasyon sisteminin etkinliğini doğrulamaktadır:

Oswestry testi: % 98

EVA: 1.9

Analjezik kullanımında azalma: % 55

Sırt rahatsızlıklarının tedavisi, karmaşıklığı ve ağrılara sebep olan faktörlerin çokluğu açısından Fiziksel Rehabilitasyon Uzmanları için zor bir alandır.

Bu çalışmaya göre, yeni tekniğin oldukça etkili, kullanışlı ve geleneksel terapilerden daha üstün olduğunu şüphesiz söyleyebiliriz.

7. Bibliyografya

1. STANDAERT C.J., HERRING S.A., HALPERN B., KING 0.:Spondylolysis. Phys Med

Rehabil Clin N Am 2000; 11:785-803.

2. MEYERDING H.W.: Spondylolisthesis. Surgical treatment and results.Sur Gynecol

Obstet 1932; 54:371 .

3. HARVEY J., TANNER S.: Low back pain in young athletes. A clinicalapproach . Sport

Med 1991; 12:394-406.

4. FLORY P.D., RIVENBURGH D.W., STINSON J.T.: lsokinetic back tes-ting in the athlete.

Clin Sports Med 1993 Jul; 12(3): 529-46.

5. MAYER T.G., SMITH S.S., KONDRASKE G., GARCHEL R.J., CARMICHAEL T.W., MOONEY

V.: Ouantification of lumbar funct ion . Part 3: Preliminary data on isokinetic torso

rotation testing whith myoe- lectric spectral analysis in normal and low-back pain

subjects. Spine. 1985; 10:912-20.

6. KISHINO N.O., MAYER T.G., GATCHEL R.J., PARRISH M.M., ANDERSON C., GUSTIN L.,

MOONEY V.: Ouantification of lumbar function. Part 4: lsometric and isokinetic lifting

simulation in normal sub- jects and low-back dysfunction patients. Spine. 1985 Dec;

10(10):921-7.

7. GANZIT G.P., CHISOTTI L., ALBERTINI G., MARTONE M., GRIBAUNDO C.G.: lsokinetic

testing of flexor and extensor muscles in athletes suffering from low back pain . J

Sports Med Phys Fitness 1998;38:330-6.

8. MANNICHE C., LUNDBERG E., CHRISTENSEN l., BENTZEN L., HESSELSOE G.: lntensive

dynamic back exercise for chronic low back pain: clinical trial. Pain 1991;47:53-63.

9. FAIIRBANK J.C.T., DAVIES J.B., MBAOT J.C., O'BRIEN J.P.: Oswestry low-back pain

questionnaire. Physiotherapy 1980; 66:271-273.

10. JONES D.M., TEARSE D.S., EL-KHOURY G.V., KATHOL M.H., BRANDSER E.A.:

Radiographic abnormalities of the lumbar spine in college football players. A

comparative analysis. Am J Sports Med 1999 May-Jun;27(3):335-8.

11. O'SULLIVAN P.B., PHYTY G.D., TWOMEY L.T., ALLISON G.T.:Evaluation of specific

stabilizing exervcise in the treatment of chronic low back pain whit radiologic

diagnosis of spondylolysis or spindylollisthesis. Spine. 1997;22:2959-67o