KAYNAKLAR

Profesyonel Beyzbol Oyuncularının Anlık Performansının Artırılması İçin Aktif Elektrostimülasyon Kullanımı

(Lic. Luis Enrique Guevara Gil, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Lisans Spor Antrenörü)

GİRİŞ

Mart 2011’ de Journal of Strength and Conditioning Research, Volume 25(3)’te Dr. Warren tarafından yayınlanan çalışma (Effect of Three Different Between-Inning Recovery Methods on Baseball Pitching Performance) antrenörler arasında büyük ilgi gördü. Çalışma, vuruş aralarında (Normal bir oyunda 9 adet) uygulanan kısa EMS seanslarının beyzbol oyuncularının performanslarını artırdığını gösterdi.

Diğer bazı sporlarda olduğu gibi beyzbol için patlayıcı güç ve hız gerekir. Oyuncular vuruş aralarındaki molalarda iyileşme ve toparlanma sürecine girerler. Bu molalar fiziksel olarak ani değişiklikler meydana getirir, kasların soğumasına ve kapasitelerinin düşmesine sebep olur.

Şu ana kadar yapılan çeşitli çalışmalar, beyzbol oyunu sırasında kas performansının hızlı ve verimli bir şekilde iyileşmesi için çeşitli yöntemler ortaya çıkarmıştır.

  • Pasif iyileşme: Sporcu fiziksel aktivite olmadan 6 dakika dinlenir.
  • Hafif koşu ile aktif iyileşme: Sporcu 6 dakika boyunca jogging yapar
  • EMS iyileşmesi (Elektriksel Kas Stimülasyonu): Sporcuya 6 dakikalık EMS uygulanır.

ÇALIŞMANIN GELİŞİMİ

Beyzbol oyuncularının kaslarının toparlanması ile ilgili bilgileri arttırmak amacıyla, Dr. Warren’ın önceki çalışmasındaki sonuçları dikkate alarak, Camaguey spor takımından, hepsi uluslararası performansa sahip, fiziksel kapasite ve güçlerinin farkında olan yüksek performanslı 7 profesyonel beyzbol oyuncusu ile karşılaştırmalı bir çalışma yaptık.

Çalışmaya katılan sporcuların yaş ortalaması 32'dir. Hiçbirinde önemli bir lezyon veya kas problemi yoktur.

Yedi sporcunun tümü, oyun molalarında AQ8 System® ekipmanı ile aktif elektriksel kas stimülasyonuna tabi tutuldu.

Oyuna girecekleri zamana bağlı olarak, hafif koşu, esneme, germe hareketleri yaparken Biosuit giysi ile dayanabilecekleri seviyede 6 dakikalık maksimum elektrik stimülasyonuna maruz bırakıldılar. Her 6 dakikalık oturumdan sonra, her zaman olduğu gibi, oyuna girdiler ve performansları kaydedildi.

Sadece oyuncuların profesyonel görüşlerine dayanılarak, şu sonuçlar ortaya çıktı:

1.PSİKOLOJİK ÖLÇÜM

Kendi görüşlerine göre, seanstan sonra 10 ila 15 dakika devam eden anlık bir zindelik hissi yaşadılar. Daha sonra, olumlu zihinsel rahatlama, odaklanma kaybı olmadan azalmış stres hissi, neşe ve gelişmiş özgüven hissettiler.

2.HIZ ÖLÇÜMÜ

Stimülasyondan 10 ila 15 dakika sonra, yedi sporcunun beşinin bacaklarında belli bir "halsizlik" hissi oluştu. Fakat, bu andan itibaren hissettikleri kas rahatlaması sayesinde hızlarının %15 kadar arttığını belirttiler.

3.KUVVET ÖLÇÜMÜ

Patlayıcı kuvvet olarak bilinen kuvvet-zaman oranı oyunun geri kalanı boyunca hafif seviyede arttı.

6 Dakikalık EMS seansının hemen ardından kaslarında “garip” bir his duyduklarını söylemelerine rağmen, yedi sporcunun altısı hem statik hem de dinamik kuvvet eylemlerini daha kolay geliştirebilecek durumda olduklarını belirttiler. Kas güçlerinin daha iyi bir kasılma gösterdiğini ve atış rutini veya saha yakalama sırasındaki varlığının daha iyi olduğunu belirttiler.

SPOR ANTRENÖRLERİNİN TAVSİYELERİ VE GÖRÜŞLERİ

Çalışmadan sonra tüm katılımcılar sonuçların son derece olumlu olduğunu ve katılan sporcular için faydalı olacağını belirttiler. Bu nedenle, EMS sistemi ile kas toparlanma sürecinde aşağıdaki durumların dikkate alınması önerilir:

Yükleme; EMS sürecinin daha rahat ve konforlu olması için, stimülasyona düşük frekansla başlanmalı ve rahatsız etmeyecek seviyelere kadar dereceli bir şekilde arttırılmalıdır.

Süreklilik; vücudun tekrarlanan stimülasyona alışması için sürekli bir uygulama yapılabilir.

Çeşitlilik ve katılım; Stimülasyon sırasında yaratıcı olmak ve egzersizlere varyasyonlar katarak süreci eğlenceli hale getirmek sporcuların stresi hissetmemeleri açısından önerilir.

SONUÇLAR

Sporcuların katıldığı çalışmada olumsuz bir sonuç bulamadık. Tüm katılımcılar genel olarak EMS oturumundan sonra oldukça olumlu psikolojik eğilim yaşadıklarını ifade ettiler.

Koşma hızlarının femoral kuadriseps ve hamstring kaslarındaki “karıncalanma” hissinden etkilenmesine rağmen, kısa bir süre sonra ve takip eden yarım saatte hız ve patlama gücünde bir artış fark ettiler.

Sonuç olarak, aktif elektriksel stimülasyon kullanımının toparlanma için son derece faydalı olduğu ve güç ve hızda bir artış sağladığı kanaatine varılmıştır.